Behandlingstilbudet finnes på følgende lokasjoner:

Region Nord:

 • Tromsø fengsel
 • Trondheim fengsel, inklusive avdeling Leira og avdeling Kongensgate

Region Øst:

 • Halden fengsel
 • Romerike fengsel, avdeling Ullersmo og avdeling Kroksrud
 • Ungdomsenheten på Eidsvoll
 • Ila fengsel og forvaringsanstalt
 • Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

Region Vest:

 • Bergen fengsel
 • Bjørgvin fengsel, inklusive ungdomsenheten Vest

Region Sørvest:

 • Åna fengsel
 • Agder fengsel, avdeling Froland

Region Sør:

 • Nordre Vestfold fengsel, avdeling Horten
 • Søndre Vestfold fengsel, avdeling Berg og avdeling Larvik