Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Etter soning

Kriminalomsorgen skal legge til rette for at de innsatte står best mulig rustet når de skal tilbake til samfunnet. Det skal i nødvendig utstrekning tas kontakt med offentlige myndigheter, organisasjoner eller privatpersoner som kan yte bistand for å oppnå ordnede boligforhold, arbeid, opplæring eller andre tiltak som kan bidra til en lovlydig livsførsel etter løslatelse. 

Norske fengsler er organisert etter den såkalte "importmodellen", der flere offentlige organer har ansvar for å levere sine respektive tjenester til de innsatte i fengslene på samme måte som de leverer disse tjenestene til folk utenfor murene. 

Det er flere veldedige organisasjoner som tilbyr tjenester til domfelte etter løslatelse, for eksempel Røde Kors` Nettverk etter soning og Kirkens Bymisjon. 

Livet etter soning

Kriminalomsorgen skal legge til rette for at de innsatte står best mulig rustet når de skal tilbake til samfunnet. Det skal i nødvendig utstrekning tas kontakt med offentlige myndigheter, organisasjoner eller privatpersoner som kan yte bistand for å oppnå ordnede boligforhold, arbeid, opplæring eller andre tiltak som kan bidra til en lovlydig livsførsel etter løslatelse. 


Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk Sami - Samiskny