Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Etter gjennomføring av straff i samfunnet

Straffegjennomføring i samfunnet fører ikkje til brot i den domfelte sitt liv på same måte som ei fengselsstraff, og denne forma for straff syter for at utdanning og deltaking i arbeidsliv kan gjennomførast som før, samtidig som familielivet blir halde ved lag i stor grad.  

Men dersom ein domfelt som har sona ein lang fengselsdom, har sona til dømes siste delen av straffa med elektronisk kontroll, kan overgangen til livet i fridom likevel by på utfordringar. I menyen finn du informasjon om blant anna organisasjonar som hjelper domfelte tilbake til samfunnet. 

Etter gjennomført straff i samfunnet

Straffegjennomføring i samfunnet fører ikkje til brot i den domfelte sitt liv på same måte som ei fengselsstraff, og denne forma for straff syter for at utdanning og deltaking i arbeidsliv kan gjennomførast som før, samtidig som familielivet blir halde ved lag i stor grad.  


Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk Sami - Samisk