Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Før gjennomføring av straff i samfunnet

Straffereaksjon skal setjast i verk raskt. Det er eit mål at alle typar straffereaksjonar skal vere starta på innan 60 dagar etter at kriminalomsorga har fått den rettskraftige dommen, med mindre det er gjeve utsetjingar.

Før gjennomføringen av straff i samfunnet

Straffereaksjon skal setjast i verk raskt. Det er eit mål at alle typar straffereaksjonar skal vere starta på innan 60 dagar etter at kriminalomsorga har fått den rettskraftige dommen, med mindre det er gjeve utsetjingar frå politiet.


Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk