Behandlingens utforming og innhold er bygget på kunnskap fra to komplementære rehabiliteringsrammeverk: risiko-behov-responsivitet (RNR-prinsippet) og «Good Lives»-modellen.

I korte trekk handler RNR-prinsippet om å tilpasse intensiteten, innholdet og formen på behandling, slik at det på best mulig vis imøtekommer den enkeltes behov og ønsker. Good-Lives modellen er en styrkebasert tilnærming til behandling, som har fokus på utvikling av pasientens ressurser og ferdigheter i kombinasjon med risikohåndtering.

Målet er å hjelpe pasienten til å få et godt liv uten å begå nye lovbrudd.