Statistikk om fotlenke - elektronisk kontroll

Statistikk vedr. tilbakefall

Se nettsidene til Senter for tilbakefallsstudier (Centre for Reoffending Studies), som drives av forskningsavdelingen ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, for å styrke og syneliggjøre forskning på og om tilbakefall i kriminalomsorgen.

Statistikk over opplæring i kriminalomsorgen

Fylkesmannen i Vestland har det nasjonale ansvaret for all opplæring innen kriminalomsorgen.

Europeisk fengselsstatistikk

Europarådet publiserer hvert år en rapport om innsatte i europeiske fengsler. 

Publikasjoner fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

CORA er Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS` åpne institusjonelle arkiv for faglige og vitenskapelige arbeider i fulltekst. Arkivet inneholder avhandlinger, artikler, vitenskapelige artikler, forskningsrapporter og bidrag til antologier, konferanser og årsmeldinger

Statistisk sentralbyrå om kriminalitet og rettsvesen

SSB har et eget temaområde som omhandler kriminalitet og rettsvesen.