Fengslene i Tromsø og Vadsø er særlig tilrettelagt for samiske innsatte. Kriminalomsorgen har også en egen tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte.

Informasjon på samisk om kriminalomsorgen