Tromsø fengsel ligger i Tromsø kommune i Troms, og er en enhet med høyt og lavere sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 59 plasser. 39 plasser på avdeling med høyt sikkerhetsnivå og 20 plasser på avdeling med lavt sikkerhetsnivå.  

Informasjon før straffegjennomføring (last ned samisk tekst i høyrekolonnen)

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Tromsø fengsel ligger ca. 7 km. fra Tromsø sentrum, noen hundre meter nord for universitetssykehuset Nord-Norge. Benyttes taxi er besøksadressen Balders veg 15, tar man seg frem ved hjelp av buss kan buss nr 20, 21, 42 eller 32 benyttes fra Tromsø sentrum.

Hva MÅ den innsatte ha med seg? 
Innsatte må ha med seg gyldig legitimasjon, soningsinnkalling, bankkort og bankID-kodebrikke (bankID på mobil kan ikke brukes i fengslet).

Hva KAN den innsatte ha med seg?
Avdeling med høyt sikkerhetsnivå:
Klær, treningsklær, nødvendige toalettsaker og lesestoff. Av elektriske artikler tillates barbermaskin, hårklipper, elektrisk tannbørste og diskman med ørepropper, DVD/Blue Ray spiller (uten nettverkskort/bluetooth, WIFI og USB inngang). Av spillkonsoller tillates følgende typer: X-box 360 (gammel type), X-box 360E og Playstation 2 (dette er spillkonsoll uten nettverkskort/WIFI). Innsatte kan også bringe med seg en begrenset mengde tobakk (5 pakker sigaretter/tobakk eller snus, kun merker kjent i Norge)

Avdeling med lavere sikkerhetsnivå
Den innsatte bør ha med seg klær, toalettsaker og fritidsklær/sko siden avdelingen har mulighet til å dra på aktiviteter utenom fengselet. Innsatte kan også ha med seg elektriske artikler uten USB-inngang som barbermaskin, nødvendige toalettartikler, lesestoff og et begrenset omfang av nødvendige bruks- og prydgjenstander. Innsatte kan også bringe med seg en begrenset mengde tobakk. (5 pakker sigaretter/tobakk eller snus, kun merker kjent i Norge.).

Penger: 
Fengslet tar ikke imot kontanter. Ønsker du å bruke dine egne penger anbefaler vi at du overfører dette til fengslets konto nr. 1503 21 46640. Det er viktig at betalingen merkes med fult navn.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Ved avdeling med høyt sikkerhetsnivå kan innsatte med lite private klær få mulighet til å låne dette av fengselet. Innsatte som ikke er bemidlet ved innsettelse, kan få utlevert tannbørste, tannkrem og såpe.
Ved avdeling med lavere sikkerhetsnivå må den innsatte selv ha med seg private klær og toalettsaker. 

Informasjon under straffegjennomføring (last ned samisk tekst i høyrekolonnen)

Hva skjer de første dagene i fengslet? 
Den innsatte vil bli registrert inn ved høyt sikkerhetsnivå når han møter til straffegjennomføring. Her registreres personalia, samt alle medbrakte effekter. Den innsatte vil også bli kontrollert. Innsatte får tildelt eget rom og får en innføring i de mest nødvendige rutiner. På avdelingen vil vedkommende få mer informasjon om soningen og hvilke tilbud og muligheter vi har ved Tromsø fengsel. Innsatte vil bli tilbudt arbeid eller undervisning, og vil også få mulighet til å snakke med sykepleier/lege i løpet av de første dagene i fengselet.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet? 
I avdeling med høyt sikkerhetsnivå kan innsatte bestille varer for fastsatt krone beløp på den ukentlige handledagen. Innsatte kan handle varer ut i fra en egen liste med nødvendige dagligvarer, samt snus og tobakk.

Innsatte ved avdeling for lavere sikkerhetsnivå har mulighet til å handle i ordinær dagligvarebutikk en gang i uken, da Tromsø fengsel ikke har noen form for kiosk inne på området. Dette gjøres avdelingsvis sammen med en betjent. Ordinære dagligvarer med unntak av kosttilskudd og rusmidler aksepteres. Øl, lettøl og alkoholfritt øl aksepteres ikke.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering? 
I avdeling med høyt sikkerhetsnivå har domfelte mulighet til å ringe i inntil tjue minutter per uke. Vedkommende betaler selv for ringetid og får utlevert personlige koder for bruk. Bestilling av ringetid skjer en gang i uken og den innsatte bestemmer selv hvor mye penger han/hun vil betale inn for hver bestilling.

Ved lavere sikkerhetsnivå kan man ringe ubegrenset. Den innsatte betaler selv for ringetid og får utlevert personlige koder for bruk. Bestilling av ringetid skjer en gang i uken og den innsatte bestemmer selv hvor mye penger han/hun vil betale inn for hver bestilling.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Tromsø fengsel har samarbeid med Ishavsbyen videregående skole. Skolen gir undervisning i teoretiske og yrkesrettede fag. I yrkesrettede fag samarbeider skolen med verkstedet på fengselet.

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Innsatte i norske fengsler har aktivitetsplikt. Tromsø fengsel tilstreber at alle innsatte skal sysselsettes på dagtid.

I avdeling med høyt sikkerhetsnivå kan innsatte sysselsettes med arbeid på verkstedet, i vaskeriet, på kjøkkenet og med renhold/vedlikehold. Det kan også tilbys forefallende arbeid.
Avdeling med lavere sikkerhetsnivå har eget mekanisk-, tre - og skinnverksted hvor innsatte får tilbud om generell arbeidserfaring. Her lages materiell både for private og offentlige instanser.  Det gis også tilbud om sysselsetting innenfor renhold og vedlikehold.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Ved avdeling for høyt sikkerhetsnivå tilbys det trening i gymsal eller med apparater tre ganger per uke. Videre har Tromsø kommune en filial av biblioteket i fengselet som det er mulig å besøke en gang i uken. Røde Kors sin visitortjeneste har også felles arrangementer med jevne mellomrom. Hvis innsatte ber om det kan det også avtales besøk til den enkelte innsatte av en fra visitortjenesten. Prest er tilsatt i 50 prosent stilling ved fengselet, og er tilgjengelig for samtale for innsatte som måtte ønske det.

Ved avdeling for lavere sikkerhetsnivå er det daglige aktiviteter for alle som soner ved avdelingen. Aktivitetene kan være bowling, bibliotek, tur med fjellheisen, besøk ved byens museer, fotballkamper, kajakkpadling, ski/alpin, gå - turer, overnattingsturer, kulturelle arrangement osv.

Informasjon til besøkende (last ned samisk tekst i høyrekolonnen)

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Ønsker du som pårørende, familie eller venn å besøke en innsatt ved Tromsø fengsel må du søke om besøkstillatelse. Dette gjelder også ved digitale besøk. 

Besøkende til fengselet kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å opprette bruker og logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal. 

Besøkende som har blitt klarert, må søke om ny klarering innen ett år. 

Det er fremdeles mulig å søke besøksklarering på papir, men det tar lengre tid enn å levere elektronisk. 

Ved spørsmål vedrørende besøksklareringen/vandelsjekk og eventuell klage på vedtak kontakt: postmottak-8630@kriminalomsorg.no

Hvordan bestiller jeg besøk?
Besøk kan bestilles etter at man har fått tilsendt besøksgodkjenning. Besøk må bestilles en uke i forveien. 

Som et substitutt for fysisk besøk er det tilrettelagt for videobesøk. Regler for gjennomføring av videosamtaler følger gjeldende regelverk for besøk i fengsel, jfr. Strgjfl §31. Du må være godkjent for besøk i Tromsø fengsel og du kan bli forespurt om godkjent legitimasjon ved oppstart av videobesøk.

Ved avdeling for høyt sikkerhetsnivå bestilles besøk i tidsrommet mandag-fredag kl. 17.00-20.00 og lørdag/søndag mellom kl. 10.00-20.00. Her gjennomføres besøkene i utgangspunktet med kontroll. Innsatte kan motta ett besøk i uken av inntil én times varighet

I avdeling med lavere sikkerhetsnivå kan besøk bestilles alle dager i tidsrommet 09.30-20.00. Her gjennomføres besøkene uten kontroll. Innsatte kan motta ett besøk i uken av inntil én times varighet.

Ved avdeling for høyt sikkerhetsnivå bestilles besøk i tidsrommet mandag-fredag kl. 17.00-20.00 og lørdag/søndag mellom kl. 10.00-20.00. Her gjennomføres besøkene i utgangspunktet med kontroll. Innsatte kan motta ett besøk i uken av inntil én times varighet

I avdeling med lavere sikkerhetsnivå kan besøk bestilles alle dager i tidsrommet 09.30-20.00. Her gjennomføres besøkene uten kontroll. Innsatte kan motta ett besøk i uken av inntil én times varighet.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Fysisk besøk -avdeling med høyt sikkerhetsnivå:  
Lørdag og søndag: 09.10-10.20, 10.30 -11.40 og 12.20-13.30

Fysisk besøk - avdeling med lavere sikkerhetsnivå:
Tirsdag: 17.00-18.00, 18.10-19..10 og 19.20-20.20
Torsdag: 17.00-18.00, 18.10-19.10 og 19.20-20.20
Søndag: 11.30-12.30, 12.40-13.40, 13.50-14.50, 17.00-18.00 og 18.10-19.10

Videobesøk (både høyt og lavere sikkerhetsnivå)
Mandag: 15.05-15.35 og 18.00-19.50
Tirsdag: 15.05-15.35 og 19.20-19.50
Onsdag: 15.05-15.35
Torsdag: 15.05-15.35 og 19.20-19.50
Fredag: 15.05-15.35 og 18.00-19.50
Lørdag: 09.00-10.50, 13.00-14.20 og 17.30-19.20
Søndag: 09.00-10.50, 13.00-14.20 og 18.50-19.20

Hva må besøkende ha med seg? 
Fengselet vil som hovedregel be om gyldig legitimasjon, som for eksempel førerkort, pass eller bankkort med bilde i tillegg til besøkstillatelse. Dette vil også normalt stå i svarbrevet. Er det grunn til tvil om identiteten kan besøkende bortvises. 

Det er besluttet at kriminalomsorgen skal benytte sikkerhetsskanner som et kontrolltiltak ved mottak av besøkende. Besøkende vil da måtte la seg skanne i kontrollsonen før besøket. Sikkerhetsskanneren er ikke å regne som en røntgenmaskin, og avgir like lite stråling som en mobiltelefon. Denne kommer i tillegg til andre statiske kontrolltiltak, som metallportal og bagasjeskanner.

Hva kan besøkende ha med seg inn i fengselet?
I avdeling for høyt sikkerhetsnivå kan det være besøk underlagt ulike kontrolltiltak. Ved besøk underlagt kontrolltiltak (som bruk av glassvegg eller påsyn) er det ikke anledning til å ta med mat. Ilegges slikt kontrolltiltak, er det den besøkende som har klageadgang på vedtaket om kontrolltiltak.

Ved besøk uten slike kontrolltiltak kan besøkende ha med seg mat som skal være i lukket, forseglet emballasje. Drikke kan kun kjøpes på fengselets brusautomat. Fengslet har kaffe og te. Etter endt besøk kan innsatte få med seg eventuelt innlevert lesestoff. Andre effekter som ønskes innlevert til innsatte, registreres og legges på lager for eventuell godkjenning.

CD/DVD/Blue-Ray plater er tillatt å gi inn, i tillegg til klær, sko, bøker, blader, og andre effekter som tillattes på rommet. Innsatte kan ikke motta forbruksvarer som matvarer, godteri, tobakk og toalettartikler. 

I avdeling for lavere sikkerhetsnivå kan besøkende kan ta med mat/drikke/kaffe/te som fortæres under besøket. Når besøket er avsluttet skal besøkende ta med alt av rester ut igjen. Gjenstander som klær og sko kan medbringes den innsatte, men skal leveres i vakta for kontroll. Besøkende kan ikke ha med seg tobakk/sigaretter eller snus til innsatte

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn? 
I Tromsø fengsel tilstreber vi oss å møte barn på en hensynsfull måte. Vi ønsker å fremme en positiv opplevelse av besøket. Samtidig kan det være nødvendig å gjennomføre kontroll og foresatte bes derfor være behjelpelig med å gjøre dette skånsomt for barnet.

I avdeling med høyt sikkerhetsnivå har fengselet et eget stort familiebesøksrom med leker for barn som kommer på besøk. Rommet har barneplakater på veggene samt lekematter på gulvet.

I avdeling med lavere sikkerhetsnivå er det to besøksrom hvor ett av rommene er tilrettelagt for barn. Familiebesøksrommet er stort og inneholder bl.a et stort utvalg leker som biler, dukker, bamser, lekekjøkken m/utstyr, gyngehest, liten sykkel, bøker, tegnesaker og spill for alle aldersgrupper. Rommet har barneplakater på veggene samt lekematter på gulvet.