Helt på tampen av november 2023 ble det klart at avdelingen med høy sikkerhet ved kvinnefengselet på Bredtveit måtte stenge portene av brannvernshensyn. Etter vurdering av ulike alternativer ble det medio desember besluttet at Bredtveit skulle samlokaliseres med Romerike fengsel, Ullersmo avdeling innen 1.mars 2024. 27. februar var både innsatte og ansatte på plass. 

Siden romjulen 2023 har begge enheter jobbet intensivt for å kunne tilby kvinner et likestilt og fullverdig sonings- og innholdstilbud, uten å begrense mulighetene for mannlige innsatte. Det er ved Ullersmo etablert en egen post for kvinnene med kapasitet på 35 innsatte, som er helt adskilt fra de mannlige innsatte. 

Flytting i ekspressfart

Levi Tyriberget - konstituert fengselsleder ved BredtveitLevi Tyriberget (bildet), kst. fengselsleder ved Bredtveit, er fornøyd med at de nå er kommet på plass på Ullersmo. 

- Flyttingen har foregått i ekspressfart, men jeg synes vi har fått til et veldig godt opplegg her på Ullersmo. Jeg håper og tror at de kvinnelige innsatte vil få et likeverdig tilbud som de mannlige innsatte, sier han.

Tyriberget og Ole Jonny Rydland, fengsesleder på Ullersmo, ønsker å rose sine ansatte for jobben som er lagt ned de siste månedene. 

- Uten fleksibiliteten og innsatsviljen som ansatte i alle funksjoner og på alle nivåer har utvist, hadde vi ikke klart å løse oppdraget. Kollegaer på tvers av organisasjonene har nok en gang vist evne og vilje til å mobilisere for å gjøre det beste ut av en ellers krevende situasjon, sier de. 

Bredtveit avdeling B2 med lavere sikkerhetsnivå drives som normalt.  

Det er uvisst når fengselet på Bredtveit eventuelt skal tas i bruk igjen.

Flere bilder fra Bredtveits midlertidige plassering

 

Dagligstue - Bredtveit

Kjøkken, Bredtveit

 

Kjøkken, Bredtveit

Luftegård - Bredtvreit

Luftegård - Bredtveit

Luftegård - Bredtveit

Luftegård - Bredtveit

Bilde av celle - Bredtveit

Celle Bredtveit

Toalett- Bredtveit

Dusj, Bredtveit