Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt er en landsdekkende anstalt for kvinnelige forvaringsdømte, domfelte og varetektsfengslede. Fengslet har en avdeling med høyt sikkerhetsnivå med plass til 35 innsatte. Fengslet har også en avdeling med lavere sikkerhetsnivå i Bredtveitveien 2b, med plass til 19 innsatte. 

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet? 
Fengslet ligger sentralt plassert med gode kommunikasjonsmuligheter. Om man kommer med tog, så ligger Romerike fengsel Ullersmo avdeling rett øst for togstasjonen. Gå gjennom undergangen og ta til høyre. Fengselet ligger ca. 300 meter unna. Om man kommer via E6, så ta av mot Kløfta og følg veien mot sentrum. Like før tog undergangen må man ta til venstre, og man ser fengslet rett frem. Besøkende parkerer på anvist parkeringsplass for besøkende.

Hva MÅ den domfelte ha med seg? 
Den innsatte må ha med seg soningsinnkallingen og godkjent legitimasjon, slik at fengslet kan identifisere henne.

Hva KAN den domfelte ha med seg? 
Den domfelte kan ha med seg totalt 2 kolli med klær, sko, og noen få smykker.

Det er ikke tillatt med hygieneartikler, elektriske artikler, bøker, hobbyartikler, dvd/cd, frimerker da det er vanskelig å kontrollere. En del av dette kan kjøpes ved månedshandling og ukentlig handling under soningsoppholdet. Bøker får du låne ved fengselsbiblioteket.

Det er tillatt å ha med seg 1 pakke tobakk eller 2 pakker sigaretter eller 3 snus. Disse må være forseglet og norskprodusert.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst? 
Den innsatte får utlevert en standardpakke som inneholder nødvendige toalettartikler som blant annet kam, såpe, tannbørste, tannkrem, deodorant,3 truser og 3 sokker. I tillegg får innsatte en joggedress som de må bruke mens de er i mottaksavdelingen.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Alle nyinnsatte plasseres i mottaksavdeling (A eller B). Innsatte får informasjon om regler og rutiner som gjelder på avdelingen og ellers i fengslet. Innsatte får tildelt en kontaktbetjent. Sykepleier ved fengselet tar kontakt med innsatte etter innsettelse. En person fra arbeidsdriften tar også kontakt for å kartlegge hva som anses som hensiktsmessig sysselsetting.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Innsatte kan hver uke bestille diverse forbruksvarer fra nærbutikken inne på Ullersmo fengsel. I tillegg tilbyr fritidsleder å foreta innkjøp en gang i måneden av toalettartikler, hobbyartikler og liknende som ikke finnes i det ordinære sortiment, under forutsetning av at innsatte har penger til å betale med.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Innsatte kan ringe i 40 minutter per uke. Telefontiden kan utvides med 10 min. til egne barn under 18 år, eventuelt 20 min. hvis flere barn. Det er ubegrenset telefontid til politi og advokat.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?
Informasjon om dette legges ved innkallingsbrevet

Hvilke skoletilbud har fengselet?
Jessheim videregående har en egen skoleavdeling i fengslet med tilbud til de innsatte.

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Alle innsatte er sysselsatt i vanlig arbeidstid med forskjellige aktiviteter. Arbeidsdriften har tilbud som gartneri, søm, terapi i form av strikking og liknende, utearbeid, renhold og vaskeri (B2). I tillegg er det tilbud om ulike kurs.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Bibliotek, trening, div arrangement som bingo, kino, konserter m.m.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Alle over 15 år som ønsker å besøke innsatte må søke om besøkstillatelse. Dette gjelder også ved digitale besøk.

Besøkende kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID. 

Ta kontakt med fengselet dersom du ikke har elektronisk ID. 

Hva er besøkstidene i fengslet?
Ordinære besøk foregår på onsdager kl. 15.30-17.15 + 18.45-20.00. 

Fra og med uke 13 vil det også bli mulig å komme på besøk på lørdager kl. 10.30-12.00 + 13.30-15.00 + 16.30-19.00 (forbehold om endringer). 

Hva kan den besøkende ha med seg?
Besøkende kan ha med seg bankkort til kjøp av mat, snacks og drikke på automat. Alle gjenstander, både små og store, må sendes pr post. 

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Ved Bredtveit fengsel lokasjon Romerike avd. Ullersmo er det etablert flere besøksrom. Enkelte av rommene er etablert for barnebesøk, med mulighet for å være ute på en lekeplass i tilknytning besøkslokalene.