Barn og straff

Svært få barn i alderen 15 - 18 år sitter i fengsel i Norge.  

Unge lovbrytere

Ungdomsenheter

I Norge finnes det to ungdomsenheter, Ungdomsenhet Vest i Bjørgvin fengsel og Ungdomsenhet Øst på Eidsvoll.

Begge enhetene har høyt sikkerhetsnivå, har fire plasser og tar både imot varetektsinnsatte og domfelte.

Ungdomsstraff / ungdomsoppfølging

Domstolen / påtalemyndigheten kan dømme ungdom mellom 15-18 år til ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging.

Det er Konfliktrådet som er ansvarlig for gjennomføringen av dette.

For mer informasjon om ungdomsstraff, se www.konfliktraadet.no/ungdomsstraff.372347.no.
For mer informasjon om ungdomsoppfølging, se www.konfliktraadet.no/ungdomsoppfoelging.5840271-372348