Dette er en toårig, lønnet utdanning. Som ferdig utdannet er man kvalifisert for arbeid ved fengsler og friomsorgskontor. Etter endt utdanning følger ett års plikttjeneste. 

KRUS ønsker søkere med ulik kompetanse, kulturbakgrunn, livserfaring og perspektiver.

Les mer om utdanningen og søk om opptak på nettsidene til Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS.