Dette er en toårig, lønnet utdanning. Som ferdig utdannet er man kvalifisert for arbeid ved fengsler og friomsorgskontor. Etter endt utdanning følger ett års plikttjeneste. 

KRUS ønsker søkere med ulik kompetanse, kulturbakgrunn, livserfaring og perspektiver.