Til sammen jobber rundt 5000 mennesker i kriminalomsorgen i Norge. Omtrent 300 av disse jobber i Oslo fengsel, som er et av Norges største høysikkerhetsfengsel og har plass til 242 varetektinnsatte og domfelte. Her har de ansatte en arbeidshverdag som til tider kan være svært utfordrende, sammensatt og kontrastfylt.    

– Det er første gang et kamerateam har fått tillatelse til å dokumentere livet bak murene i Oslo fengsel. Gjennom et halvt år har kamerateamet fulgt både de ansatte og innsatte. Gjennom dokumentarserien får seerne følge fengselsbetjentenes jobbhverdag og hvordan de håndterer utfordrende situasjoner. Den gir et helt unikt innblikk, som vi tror vil overraske på flere måter, sier produsent i Novemberfilm, Kristian Ervik.    

Kriminalomsorgen ønsker å rette stor takk til dyktige og engasjerte ledere, ansatte, innsatte og samarbeidspartnere i Oslo fengsel, og til Novemberfilm og TV2 for et meget godt samarbeid. Dette er den første realityserien noensinne med ansattperspektiv fra et norsk fengsel, og underbygger kriminalomsorgens tre verdier: Trygghet, åpenhet og nytenking.   

«Oslo fengsel» har premiere på TV 2 Play mandag 3. juni og på TV 2 Direkte 27. juni.