Cocker spanielen Pepsi og labradoren Rex ble nylig godkjent som narkotikahunder. Dermed er det nå totalt 12 ekvipasjer (hund og hundefører) i kriminalomsorgen.

Både Pepsi og Rex ble hentet til Norge fra England som ettåringer i fjor vår. Etter å ha tilbrakt hele livet på kennel, var de ikke engang stuerene da de ble både arbeidskollegaer og familiemedlemmer hos de erfarne hundeførerne Kari og Line. I løpet av dette året er det lagt ned en formidabel innsats både med å lære hundene å bo i et bolighus og – ikke minst – gi de en så god opplæring at de kunne bli godkjent som narkotikahunder. Det er imponerende på så kort tid!

Det stilles store krav til en hund på jobb. Men det stilles også store krav til hundeføreren. Her er det ikke nok å «like hunder», du må ha hund som livsstil. Førerne har 1—2 tjenestehunder som elsker å jobbe, være i aktivitet og som må trenes kontinuerlig, både i arbeidstiden og på fritiden.

narkohund 2_550.jpg
Bilde: Pepsi tar en velfotjent hvil. Hundefører er Kari Nilsen fra region øst.

En hund i kriminalomsorgen har samme «utdannelse» som en politihund, og får sine godkjenninger på politihøgskolen. Hundene må godkjennes på personsøk hvert år. Hvert andre år må ordinært søk godkjennes, altså at hunden skal finne narkotika gjemt i fengselsarealer, i bagasje, i kjøretøy eller utendørs. Her testes ikke bare funn og hundens atferd, men også ekvipasjens evne til samarbeid, planlegging og gjennomføring.

narkohund 3_550.jpg
Bilde: Rex og Line, samboere og kollegaer

Hundetjenesten er en bistandstjeneste for kriminalomsorgens enheter, i jobben med rusforebygging og -bekjempelse.  Avdekking av rusmiddelinntak er nødvendig for å kunne lykkes med behandlingstiltak, og for å kunne ivareta sikkerheten under straffegjennomføringen. 2022 ble det utført 8 749 kontroller med hund i norske fengsler. Hundene gjorde 2 478 markeringer av funn, og det ble gjort 478 beslag av narkotika og 587 beslag av brukerutstyr. Kriminalomsorgens hundetjeneste har også bistått politiet 11 ganger i fjor.

Pepsi 2_550.jpg