Kriminalomsorgen deltok med stand, arrangerte én debatt og deltok på flere andre arrangementer. 

Lise Sannerud, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) inviterte et kompetent panel til debatt, herunder en tidligere innsatt. Debatten Selvmord, selvskading, fengsel og psykiatri: Kvinnene som faller mellom alle stoler, kan du se på kriminalomsorgens Facebook-side

Bildet over, fra venstre: Lise Sannerud (direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet), Anisa Flåått Larsson (medarbeider i Wayback og tidligere innsatt), Bjørn Erik Thon (likestillings- og diskrimineringsombud), Pia Therese Wiig (enhetsleder RSA Dikemark (OUS)), Maria Hessen Jacobsen (advokat og leder for Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg).
Foran står ordstyrer og moderator Johan Wilskow. 

PTSD - kriminalomsorgens største trussel

Debatt NFF PTSD_550.jpgNorsk Fengsel og Friomsorgsforbund (NFF) arrangerte en debatt om PTSD blant ansatte i kriminalomsorgen, og tok for seg en undersøkelse NFF selv har gjennomført, samt den foreløpige undersøkelsen om psykiske belastningsskader som Rambøll har gjennomført på oppdrag fra KDI. Endelig versjon av undersøkelsen fra Rambøll er ventet å foreligge tidlig i september. 

På bildet ser vi Tommy Fredriksen (nestleder NFF), Lise Sannerud (direktør i KDI), Stortingsrepresentant Odd Harald Hovland (Ap), Jan-Erik Sandlie (assisterende direktør i KDI) og Raymond Nilsen (sentralt hovedverneombud i kriminalomsorgen).

Norge hadde verdens beste fengsler - hva skjedde?

advokatforeningen_550.jpgAdvokatforeningen inviterte til debatt og assisterende direktør Jan-Erik Sandlie deltok fra KDI.  Debatten ligger på YouTube. 

På bildet:  Asle Aase (leder NFF), Jan-Erik Sandlie (assisterende direktør i KDI) og Maria Hessen Jacobsen (advokat og leder for Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg).

Psykisk uhelse i norske fengsler

HB_550.jpgDette arrangementet var en samtale om innsatte som sliter med depresjon, angst og traumer, og om viktige frivillige og ideelle krefter som er til stede i mange norske fengsler. Arrangement var i regi av organisasjonen Back in the ring,  en av kriminalomsorgens samarbeidspartnere. Back in the ring tilbyr yoga til innsatte og domfelte.

Heidi Bottolfs, avdelingsdirektør i KDI, holdt et innlegg om hvordan kriminalomsorgen arbeider for å forebygge psykisk uhelse i norske fengsler.

Ung, lovløs og lovende

røde kors_550.jpgRøde Kors inviterte til samtale om hvordan vi best kan forbygge kriminalitet hos de unge. 

Fra venstre: Stian Estenstad (Røde Kors), Synne Engh-Hellesvik (psykologspesialist og regiondirektør kriminalomsorgens region sør), Maria Aasen Svendsrud (stortingsrepresentant (Ap)), Ingunn Foss, (stortingsrepresentant (H)), Steinar Nielsen (Intrum).
Ordstyrer var Torben Bjørke-Henriksen. 


 

 

Hva kan nye sykehusbygg bidra med? Psykisk helesevern i ny sikkerhetspsykiatri

sikkerhetspsykiatri_550.jpgDebatt i regi av Oslo universitetssykehus om sikkerhetspsykiatri og nytt bygg på Ila fengsel og forvaringsanstalt. 

I panelet fra venstre: Hanne Harlem (sivilombud), Petter Andreas Ringen (klinikkleder psykisk helse og avhengighet v/ OUS), Terje Rootwelt (adm.dir Helse Sør-Øst), Jan-Erik Sandlie (assisterende direktør i KDI).
Ordstyrer var Solveig Ruud. 

 

En kunstutdanning for fengselsinnsatte? Den gode historien om Agder kunstakademi

Etter et treårig kunstprosjekt sitter KORO (statens fagorgan for kunst i offentlige rom), Kriminalomsorgen og studentene ved Agder Kunstakademi igjen med nye innsikter og erfaringer om hva kunsten har betydd for fengselet – for den enkelte innsatte, for miljøet og for arbeidet med rehabilitering. Men hva skjer videre? KORO inviterte til debatt og denne kan du se her.

Disse deltok:

 • Sigurd Sverdrup Sandmo, Direktør, KORO
 • Kristine Jærn Pilgaard, Rådsmedlem og kurator, Agder kunstakademi
 • Magne Knudsen, Leder, Agder kunstakademi
 • Tanja Rosså Ødegård, Regiondirektør, Kriminalomsorgen sørvest
 • Frank M.T.Johansen, Kriminalomsorgen/tidligere fengselsleder, Agder fengsel. 
 • Maria Aasen-Svensrud, Stortingsrepresentant (AP), Medlem av Justiskomiteen

 

«Kritisk og livstruende» - er det situasjonen i norske fengsler?

Norge er et av verdens beste land å sitte i fengsel i, sies det. Men er det hele sannheten?
Amnesty International Norge inviterte til debatt og avdelingsdirektør Heidi Bottolfs deltok fra KDI.
 

I panelet satt:

 • Maria Aasen-Svensrud, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Ingvild Wetrhus Thorsvik, Stortingsrepresentant, Venstre
 • Ove Gundersen, Ordfører (KrF), Froland kommune
 • Heidi Bottolfs, Avdelingsdirektør for Forebygging, tilbakeføring og sikkerhet, Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Helga Fastrup Ervik, Avdelingssjef for Forebyggingsenheten, Sivilombudet
 • Johan Lothe, Daglig leder, Wayback
 • Beate Ekeløve-Slydal, Politisk rådgiver, Amnesty International Norge
 • Ingrid Stolpestad, Kampanjesjef (ordstyrer), Amnesty International Norge