Vil du utdanne deg til en jobb med et meningsfullt samfunnsoppdrag? Eller kanskje du kjenner noen som passer fengselsbetjentrollen?

Fengselsbetjentutdanningen er et lønnet toårig høgskolekandidatstudium og har status som grunnutdanning for alle som skal jobbe som fengselsbetjenter. Det er kun KRUS som utdanner fengselsbetjenter for kriminalomsorgen i Norge.

Husk at du må søke både på Søknadsweb og Jobbnorge!

Søknadsfristen er 1. mars, og oppstart på studiene er til høsten.

Les mer om utdanningen og hvordan du søker på www.krus.no