Kommentarene fra Dagbladets Martine Aurdal («En viktig sikkerhetsventil») og Aftenpostens Inge D. Hanssen («Eirik Jensen er ikke ute for godt») skiller seg i så måte ut med positivt fortegn, og vi anbefaler alle interesserte å lese dem.

Det gjør vi også med denne grundige gjennomgangen fra Faktisk.no, "Hvor vanlig er straff­av­brudd?", hvor Kriminalomsorgsdirektoratets assisterende direktør Jan-Erik Sandlie redegjør om ordningen med midlertidig soningsavbrudd.