Mange offentlige etater deler ansvaret for å støtte familier i krise. For kriminalomsorgen er det også en del av arbeidet med rehabilitering og tilbakeføring å støtte kontakten mellom innsatte og deres familier.

Informasjonstelefon for pårørende

På telefonnummer 404 388 88 kan du ringe anonymt og få svar på generelle spørsmål du har om straff og straffegjennomføring. Telefonen er betjent på hverdager kl. 09.00-15.00.

Mange pårørende opplever en krevende situasjon og har en rekke spørsmål når et familiemedlem blir varetektsfengslet, soner en fengselsdom eller gjennomfører straff i samfunnet. 

De som betjenter pårørendetelefonen kan også være en samtalepartner med pårørende i en vanskelig situasjon.

Les mer om pårørendetelefonen

Regler for besøk i fengsel

Når man skal besøke noen i fengsel gjelder noen regler og retningslinjer. Det er forskjellige regler for fengsel med høyere og lavere sikkerhet. Du kan lese om besøk under menyen "besøk, telefon og post" i venstremenyen. I tillegg kan hvert enkelt fengsel ha egne regler og rutiner. Disse finner du ved å gå til nettsiden for hvert enkelt fengsel.