929 personer hadde søkt på fengselsbetjentutdanningen ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS da søknadsfristen gikk ut i mars.
 
679 (73 prosent) av kandidatene ble vurdert som kvalifisert, og 526 av disse ble invitert til opptaksdager i KRUS’ lokaler i Lillestrøm. Opptaksdagene holdes i mai og juni, og består av en fysisk funksjonstest og et intervju. 175 studieplasser vil bli tilbudt de best kvalifiserte søkerne.
 
Aldersspennet i søknadsbunken er stort; fra 19 til 63 år. Men de fleste søkerne er i aldersgruppen 21 til 25 år. Totalt søkte 53 prosent kvinner og 47 prosent menn.
 
Det var flere kvalifiserte søkere til fengselsbetjentutdanningen i år sammenlignet med 2023.
 
- Det er gledelig at vi har så mange kvalifiserte søkere. Nå ser vi frem til å bli bedre kjent med kandidatene på opptaksdagene, og håper at vi møter mange motiverte og reflekterte aspiranter i god fysisk form som er klare for å jobbe i kriminalomsorgen, sier Leo Emblemsvåg, fengselsoverbetjent og ansvarlig for rekruttering og opptak på KRUS.