Krympet-pod.jpg

Begge begrepene er svært aktuelle i flere fagretninger, også i kriminalomsorgen. I denne episoden formidler Tone Merethe Andreassen og Marit Bjølgerud med Karianne Hammer og Nikolai Rosmo som eksperter, et brennende engasjement for at kriminalomsorgen må ha et større søkelys på innsattes og ansattes påvirkning av tidligere erfaringer. Mange innsatte har ikke fått hjelp til å bearbeide tidligere belastende opplevelser, og mange har også påvist traumer fra oppveksten. For disse innsatte kan ulike situasjoner i fengsel relateres til konflikt eller potensiell fare. Traumeforståelse og konfliktdempende kommunikasjon reduserer utagering og vold fra innsatte mot ansatte, og dette handler om at ansattes forståelse og tilnærming påvirker hvordan innsatte reagerer og responderer i kommunikasjon. 

Hvordan håndterer vi traumer og hva vil det si å kommunisere konfliktdempende i samhandling med innsatte som har traumer? Budskapet i denne episoden av Forvaringspodden er at økt kunnskap om traumer og konfliktdempende kommunikasjon vil bidra til en tryggere soning for de innsatte, og en tryggere arbeidshverdag for de ansatte. 

Forvaringspoddens programledere er Tone Merethe Andreassen – assisterende fengselsleder Ved Søndre Vestfold fengsel, Berg avdeling og Marit Bjølgerud - fengselsførstebetjent, avdelingsleder hos Ila fengsel og forvaringsanstalt. Gjester og eksperter i denne episoden er Karianne Hammer - seniorrådgiver ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter og Nikolai Rosmo som arbeider ved Indre Østfold fengsel, Eidsberg avdeling.

Forvaringspodden er en podcast som vil gi lytterne svar på hva som skjer med lovbryteren etter at dommen har falt, og hvordan kriminalomsorgen arbeider med endring for å skape et tryggere samfunn. Dette gjør vi ved å aktualisere ulike tema og invitere relevante gjester.

Forvaringspodden finner du i Spotify og hos Apple Podcast.