550_tonje sandal[1].jpg
Fengselsleder Tonje Sandal feiret begivenheten med justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og gjester fra Helse- og omsorgsdepartementet, Statsbygg, Oslo universitetssykehus, Bærums varaordfører, Oslo politidistrikt og selvfølgelig med mange representanter fra forskjellige deler av kriminalomsorgen.
 
Ila har vært stengt i to år på grunn av at Statsbygg har gjennomført en teknisk rehabilitering av Hovedbygget, Sydblokka og Annekset på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Fengselet er nå i drift igjen, og har 124 innsatte (fordelt på 12 avdelinger) og 230 ansatte.
 
 
 
I rehabiliteringsperioden ble det på oppdrag fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) også oppført et nybygg på baksiden av hovedbygningen som huser avdelingen nasjonal forsterket fellesskapsavdeling (NFFA). Avdelingen har seks plasser og er den eneste av sitt slag i Norge.

550_Lise sannerud.jpgEn stolt og glad KDI-direktør Lise Sannerud takket alle involverte. Hun var også imponert over det gode samarbeidet mellom Ila og Romerike fengsel avdeling Ullersmo i perioden Ila var stengt.
 
I sin tale sa Sannerud blant annet: - Vi er særlig glade for at Ila nå har fått Norges første Nasjonal forsterket fellesskapsavdeling, som er spesialtilpasset for å ivareta særskilt sårbare grupper med en kompleks problematikk.  Her får vi et styrket og helt unikt samarbeid mellom helse og kriminalomsorg, som er nødvendig og viktig for ivareta fellesskap og aktivitet for denne gruppen domfelte. Dette er virkelig et viktig steg inn i framtidens kriminalomsorg. Og for de ansatte vil dette bygget bli en generelt bedre sted å jobbe – både i utøvelsen av vårt samfunnsoppdrag, men også for trivsel og arbeidsmiljø.

550_Mehl Sannerud Gaby.jpg
Bilde, fra venstre: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, KDI-direktør Lise Sannerud og Ila fengsel og forvaringsanstalts fung. fengselsinspektør Gaby Groff-Jensen.

NFFAs oppgave er å gi meningsfullt samvær og aktiviteter til psykisk syke innsatte som har vært utelukket fra fritidsfellesskapet over lengre tid på grunn av atferd som skyldes alvorlig og kompleks problematikk. Avdelingen er bygd med samme krav som et fengsel, men skal i mindre grad oppleves som et fengsel. Bemanningen i avdelingen er finansiert gjennom både Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, og har ansatte med både helsefaglig og fengselsfaglig kompetanse fra Ila fengsel og forvaringsanstalt og Oslo universitetsykehus ved regional sikkerhetsseksjon.
 
- Norsk kriminalomsorg er blant de aller beste i verden, og det skal den fortsette å være. For å oppnå det må vi legge til rette for at utviklingen skjer i takt med samfunnet, og det er nettopp det som har skjedd her på Ila nå, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl blant annet i sin tale.
Hun sa også at det er et behov for en slik avdeling også for kvinner: - Dette er noe vi nå vurderer, i samarbeid med helsemyndighetene.
550_Mehl i celle.jpg
Bilde: Justis- og beredskapsmininster Emilie Enger Mehl

Arrangementet ble avsluttet med at en innsatt fremførte to sanger akkompagnert av fengselets prest på keyboard - noe som ble belønnet med stående applaus. Det var nok ingen i forsamlingen som var uberørt av hans tolkning av Nat King Coles "Smile".
 
550_aktivitetsrom.jpg
Bilde: Aktivitetsrom på NFFA

Bildet øverst på siden, fra venstre: Fengselsleder Tonje Sandal, Ila fengsel og forvaringsanstalt. Direktør Lise Sannerud, Kriminalomsorgsdirektoratet. Justis og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt, Helse- og omsorgsdepartementet. Klinikkleder Petter Andreas Ringen, psykisk helse og avhengighet ved OUS.