Kriminalomsorgsdirektoratet publiserer hver måned oppdaterte nøkkeltall for straffegjennomføring i fengsel og i samfunnet.

Nøkkeltall publisert 17. april (lenke til kriminalomsorgens presserom hos NTB)