Kriminalomsorgsdirektoratet publiserer hver måned oppdaterte nøkkeltall for straffegjennomføring i fengsel og i samfunnet.

Nøkkeltall publisert 16. januar (lenke til kriminalomsorgens presserom hos NTB)