Informasjonsstand

Kriminalomsorgens informasjonsstand vil være på Kanalplassen, og vil være betjent med representanter fra Agder fengsel, Agder friomsorgskontor, Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter KRUS og tidvis av regionledere og ledelsen i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Her kan folk stille spørsmål og komme med synspunkter på for eksempel fengselsbetjentutdanningen, de forskjellige straffegjennomføringsformene eller andre temaer de ønsker å ta opp.

Paneldebatt: Selvmord, selvskading, fengsel og psykiatri: Kvinnene som faller mellom alle stoler.

Kriminalomsorgen arrangerer debatten «Selvmord, selvskading, fengsel og psykiatri: Kvinnene som faller mellom alle stoler» onsdag 16. august kl. 16:00-17:00 på Clarion Hotel Tyholmen. Debatten vil også bli direktestrømmet via kriminalomsorgens facebookside.  

Panelets deltakere

 • Lise Sannerud, direktør, Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Maria Hessen Jacobsen, advokat, Elden advokatfirma
 • Bjørn Erik Thon, Likestillings- og diskrimineringsombud
 • Pia Therese Wiig, leder, Regional sikkerhetsavdeling (RSA), Dikemark/Oslo universitetssykehus
 • Anisa Flåått Larsson, tidligere innsatt, nå medlem i Wayback
 • Johan Wilskow, moderator/ordstyrer

Mer informasjon om debatten på Arendalsukas nettsider 

Straffekaffe

Kriminalomsorgen stiller med egen kaffevogn, som vil være plassert på Langkaia. Vogna er lastet med «Straffekaffe», som produseres av innsatte i Bjørgvin fengsel.

Andre arrangementer

Kriminalomsorgen vil også delta på flere andre debatter/arrangementer i løpet av Arendalsuka. Se oversikt under. 

Tittel: Ung, lovløs og lovende 

 • Arrangør: Røde Kors
 • Tid og sted: Mandag 14.08, kl. 15:00-16:00. Røde Kors-huset, Langbryggen 15
 • Deltaker fra kriminalomsorgen: Synne Engh-Hellesvik (direktør, kriminalomsorgen region sør) 
 • Streaming: Nei

Mer informasjon om arrangementet på Arendalukas nettsider

Tittel: Arbeidslinja skal motivere til arbeid, men ikke være en fattigdomsfelle for de fattige!

 • Arrangør: Velferdsalliansen EAPN Norway
 • Tid og sted: Tirsdag 15.08, kl. 08:00 – 09:00. Frivillighetsteltet.
 • Deltaker fra kriminalomsorgen: Heidi Bottolfs (avdelingsdirektør for Forebygging, tilbakeføring og sikkerhet, Kriminalomsorgsdirektoratet)
 • Streaming: Nei

Mer informasjon om arrangementet på Arendalukas nettsider

Tittel: Norge hadde verdens beste fengsler - hva skjedde?

 • Arrangør: Advokatforeningen.
 • Tid og sted: Tirsdag 15.08, kl. 09:00 - 09:45. Advokatfirma Hald & Co, Torvet 3. 
 • Deltaker fra kriminalomsorgen: Jan-Erik Sandlie (assisterende direktør, Kriminalomsorgsdirektoratet)
 • Streaming: https://www.youtube.com/watch?v=PsdPZVaTeGI 

Mer informasjon om arrangementet på Arendalukas nettsider

Tittel: Hva kan nye sykehusbygg bidra med? Psykisk helsevern i ny sikkerhetspsykiatri

 • Arrangør: Oslo universitetssykehus
 • Tid og sted: Tirsdag 15.08, kl. 13:30 -14:30. Thon Hotell Arendal.
 • Deltaker fra kriminalomsorgen: Jan-Erik Sandlie (assisterende direktør, Kriminalomsorgsdirektoratet)
 • Streaming: Nei

Mer informasjon om arrangementet på Arendalukas nettsider

Tittel: Psykisk uhelse i norske fengsler

 • Arrangør: Stiftelsen Back in the ring
 • Tid og sted: Tirsdag 15/8, kl. 14:30 - 15:30. Tyrili Arena, teltet på taket.
 • Deltaker fra kriminalomsorgen: Heidi Bottolfs (avdelingsdirektør for Forebygging, tilbakeføring og sikkerhet, Kriminalomsorgsdirektoratet)
 • Streaming: Nei

Mer informasjon om arrangementet på Arendalukas nettsider

Tittel: PTSD - kriminalomsorgens største trussel

 • Arrangør: Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
 • Tid og sted: Torsdag 17/8, kl. 09:00 - 10:00. Bankgården
 • Deltakere fra kriminalomsorgen: Lise Sannerud (direktør, Kriminalomsorgsdirektoratet) og Jan-Erik Sandlie (assisterende direktør, Kriminalomsorgsdirektoratet)
 • Streaming: Nei

Mer informasjon om arrangementet på Arendalukas nettsider

Tittel: Kritisk og livstruende - er det situasjonen i norske fengsler?

 • Arrangør: Amnesty International Norge
 • Torsdag 17.08, kl. 15:00 – 16:00. Arendal kino, sal 3.
 • Deltaker fra kriminalomsorgen: Heidi Bottolfs (avdelingsdirektør for Forebygging, tilbakeføring og sikkerhet, Kriminalomsorgsdirektoratet)
 • Streaming: Nei

Mer informasjon om arrangementet på Arendalukas nettsider

Tittel: Folk og røvere i Oslo by

 • Arrangør: Wayback, Stiftelsen Livet Etter Soning, RESCALED
 • Tid og sted: Torsdag 17.08. kl. 16:30 – 17:30. Tyrili Arena Arendal, Tyrilis tak.
 • Deltaker fra kriminalomsorgen: Heidi Bottolfs (avdelingsdirektør for Forebygging, tilbakeføring og sikkerhet, Kriminalomsorgsdirektoratet) 
 • Streaming: Nei

Mer informasjon om arrangementet på Arendalukas nettsider

Tittel: En kunstutdanning for fengselsinnsatte? Den gode historien om Agder kunstakademi

 • Arrangør: KORO Kunst i det offentlige rom
 • Tid og sted: Torsdag kl. 16:30-17:30. Arendal Bibliotek.
 • Deltakere fra kriminalomsorgen: Tanja Rosså Ødegård (direktør, kriminalomsorgen region sørvest) og Frank M. T. Johansen (tidligere leder av Agder fengsel) 
 • Streaming: https://fb.me/e/1pJUb47VW

Mer informasjon om arrangementet på Arendalukas nettsider