Formålet med avtalen er særlig å forebygge selvmord og gi et døgnåpent samtaletilbud for domfelte og innsatte som er i en særlig sårbar situasjon og kan slite psykisk. Et tilbud om en anonym samtalepartner som er tilgjengelig døgnet rundt kan være avgjørende for enkelte i en vanskelig situasjon. 

«Vi er veldig glade for dette samarbeidet! Det er svært viktig at innsatte som har behov for å snakke om det som er vondt og vanskelig, får mulighet til det. Ofte er det lettere å betro seg til noen anonymt», sier Lise Sannerud, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet.

SOS-telefonen besvares av frivillige hos Kirkens SOS, som er landets største døgnåpne krisetjeneste. Uansett hva de innsatte vil snakke om, vil de bli møtt med respekt og omtanke uavhengig av kjønn, seksuell legning, kulturell, sosial og religiøs bakgrunn. De frivillige har grundig opplæring og erfaring med mennesker som trenger noen å snakke med. De som ringer inn vil være helt anonyme, og de som besvarer samtaler har taushetsplikt.

«Dette er et svært spennende prosjekt som vi håper vil oppleves godt for mennesker i en krevende livssituasjon», sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Kirkens SOS. «Noen andre europeiske land prøver ut et tilsvarende tilbud, og det er gledelig at kriminalomsorgen i Norge er fokusert på å ivareta innsattes mentale helse.»

I prosjektets startfase blir telefonen betjent på norsk, og i noen tilfeller på engelsk. Det ses allerede nå på hvordan tilbudet i fremtiden også kan inkludere flere språk. 

Tilbudet startet opp mandag 4. september 2023.