På bildet står assisterende fengselssleder Ole Arvesen (t.v.) og fengselsleder Lars Oluf Øster foran Oslogate 35, som blir den nye adressen til Oslo overgangsbolig avdeling Gamlebyen. Gården ligger bare noen få hundre meter fra dagens lokaler i Arups gate, 50 meter fra nærmeste trikkeholdeplass og med kort vei til nærmeste matbutikk og til trafikknutepunktet Oslo S.
Antall beboere blir som i dag: 20. Hver beboer får sitt eget rom, og tilgang til felles kjøkken, stue og vaskerom.  Oslo overgangsboliger kan dermed opprettholde virksomheten sin på to steder i byen. Den andre avdelingen ligger på Torshov og har 16 plasser. 

En overgangsbolig er siste stopp på veien ut i samfunnet for en domfelt som har sonet en lengre fengselsstraff. Domfelte kan bo i overgangsboligen fra noen få måneder og inntil 18 måneder. De er sysselsatt med enten jobb eller skole mens de bor der. Oppholdet i overgangsboligen er en gradvis tilbakeføring til samfunnet, med vekt på individuell oppfølging av domfelte, nettverksarbeid og samarbeid med andre forvaltningsorganer. Frigang og permisjoner er også et ledd i den sosiale treningen og planleggingen av løslatelse. 
En overgangsbolig er i juridisk forstand et fengsel, derfor har lederne stillingsbetegnelsene fengselsleder og assisterende fengselsleder.

- Bemanningen i overgangsboligen er 50/50 fengselsbetjenter og miljøterapeuter, og det er ansatte på jobb hele døgnet, forteller Arvesen. Domfelte må selv søke seg til overgangsboligen, og de må møte til intervju før det besluttes om de skal overføres dit. Det gjøres også en sikkerhetsvurdering for hver enkelt domfelt. 

I fjor fikk kriminalomsorgen beskjed om at Oslo overgangsbolig må ut av lokalene i Arups gate fordi gården skal selges, og det har ikke vært helt enkelt å finne erstatningslokaler. De må være av en viss størrelse, og de bør ligge sentralt i byen slik at beboerne har enkel tilgang til jobb og skole.  

- Vi var veldig heldige som fant dette huset, vi hadde nesten gitt opp, sier Øster. Gården eies av Bane Nor, som nå skal rehabilitere den og sette den i stand til de nye brukerne. Håpet er å kunne flytte inn i juni neste år. 

- Det er også viktig å ta vare på arbeidsplassene. De ansatte skal ha ros for å ha stått i en usikker situasjon det siste året, og de har taklet det veldig bra, sier Arvesen. 
Gården i Oslogate 35 har ingen naboer tett innpå, og nabolaget kommer uansett neppe til å merke at de får et fengsel i sin nærhet.

- Hos oss er det stille og rolig. Våre beboere stikker ikke av, de følger regler og rutiner og den planen som er lagt for dem, sier Øster, og tilføyer:

- Legger vi kvalitet i arbeidet med domfelte, så gir det resultater. Våre domfelte har ofte vært på en lang reise i kriminalomsorgen, før de kommer hit. Vi er derfor opptatt av å sammen med dem, fullføre det gode arbeidet som er gjort under denne reisen. Øster legger ikke skjul på at han er svært stolt av den jobben overgangsboliger i Norge gjør for kriminalomsorgen og for samfunnet for øvrig. 

- Overgangsboliger lever absolutt opp til kriminalomsorgens visjon «Straff som endrer».