I fjor høst åpnet den tsjekkiske friomsorgens første overgangsbolig i Písek, rundt 11 mil sør for Praha i det sørlige Tsjekkia.

Dette huset ble det første synlige beviset på et over syv år langt samarbeid som den norske Kriminalomsorgen har hatt gående med sine tsjekkiske kolleger, men samarbeidet har handlet om veldig mye mer enn et hus.

– Huset gir tsjekkerne mulighet til å prøve ut noen av prinsippene vi legger til grunn i den norske kriminalomsorgen. Tsjekkia har fått både huset og et knippe opplærings- og kompetanseutvekslingsprogrammer finansiert gjennom EØS-midler, men jeg vil absolutt si at også vi her hjemme i Norge har fått veldig mye igjen for å ha deltatt i dette.

Det sier Heidi Schiong, seniorrådgiver ved Buskerud overgangsbolig og friomsorgskontor, som har vært sentral i samarbeid med tsjekkerne. Kriminalomsorgen er programpartner med ytterligere fem EU-land i tillegg til Tsjekkia; Latvia, Litauen, Polen, Romania og Bulgaria. I tillegg til å bygge nye fasiliteter som bidrar til å forbedre materielle forhold i friomsorg i disse landene, har det også vært gjennomført opplæringsprogrammer og kompetanseutveksling mellom landene for å bidra til viktige kulturendringer.

– Det har vært en fryd å samarbeide med tsjekkerne, og det har ikke vært vanskelig å se at de kommer til å få stor nytte av det vi sammen har vært gjennom. Samtidig har også vi lært mye, sier hun.

Økt bilateralt samarbeid har hele veien vært et viktig mål for de EØS-finansierte programmene. Derfor har det vært viktig både at flere fra Norge har vært i Tsjekkia for å forelese om utvalgte temaer, og at flere delegasjoner fra den tsjekkiske kriminalomsorgen har vært i Norge for å se hvordan vi gjør ting i praksis her. Det gjelder ikke minst hvordan vi samarbeider med kommuner, skoler, helsevesen og frivillige organisasjoner.

– Vi kan nok ofte føle på utfordringene ved å jobbe her hjemme, når vi sitter på hvert vårt kontor og prøver å få ting til. Når vi reiser ut må vi virkelig løfte blikket og representere ikke bare hele Kriminalomsorgen, men hele Norge! Det gir et annet blikk på hvordan vårt eget samfunn er bygget opp og hva våre egne verdier og grunnprinsipper er, sier Schiong.

Film om samarbeidet Norge-Tsjekkia