Gymsalen bak f.v. fung. fengselseder Espen Jambak, prosjektleder Britt Wiese fra kriminalomsorgen region sør og fengselsinspektør Terje Aas har denne uka vært «klasserom» for så å si alle fengselets ansatte, og for fengselets samarbeidspartnere som blant andre skolen, NAV, helsetjenesten, fengselspresten og bibliotekaren.

De har vært gjennom et omfattende program med en rekke temaer. Blant annet er to dager brukt på å lære mer om kriser, traumer, selvskading og selvmord. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging region øst (RVTS Øst) har stått for denne delen av fengselets kompetansedager.

Brennaktuelt tema

Temaet er brennaktuelt ved arbeid med kvinnelige innsatte, noe som kan illustreres med enkle tall: Kun 5 - 6 prosent av de innsatte i norske fengsler er kvinner, men flere enn en tredjedel av de som i fjor skadet seg selv i fengslene var kvinner. Kvinner er altså kraftig overrepresentert blant innsatte som skader seg selv.

Spesialrådgiverne Dorte Brodersen, Tone Bovim og Hilde Pentzen f ra RVTS Øst ble møtt av en lydhør og engasjert forsamling som bidro godt med egne erfaringer og eksempler fra arbeidet i fengselet.

Klart i juni

Fengselet skal være klart til å ta imot kvinnelige innsatte fra mandag 5. juni. I mellomtiden skal mye på plass; det hamres, bankes og males, celleinnredninger skal skiftes ut og gulv blir bonet.

Telemark fengsel Skien avdeling har høyt sikkerhetsnivå og kan ta imot inntil 82 innsatte.

Port - Skien fengsel.jpg
Se – porten står åpen! Fengselet i Skien har akkurat nå ingen innsatte, og for både ansatte og besøkende var det en litt merkelig opplevelse å se sluseporten åpen og folk som gikk inn og ut uten den sikkerhetskontrollen som ellers er ganske grundig.