Norge er et av de ledende landene i verden når det gjelder likestilling. Også i kriminalomsorgen står likestillingsarbeidet sterkt og virksomhetsstrategien er tuftet på verdiene; nytenking, trygghet og åpenhet. Verdiene skal være førende for atferd og arbeid i hverdagen og slik også påvirke likestillingsarbeidet.

I kriminalomsorgen skal alle ansatte ha like vilkår når det gjelder rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv. Arbeidet med likestilling i en ny HR-strategi, skal også bidra til å tydeliggjøre mål og oppgaver på dette området i årene fremover.

Kriminalomsorgen har som mål å oppnå en kvinneandel i lederstillinger på minimum 40 %.
KDI, KRUS og 2 av 5 regioner samt friomsorgen oppnådde det målet allerede i 2021.
I KDI og KRUS er kvinnelige ledere faktisk overrepresentert, men i fengselsledelsen er menn overrepresentert.

Tre av fem regioner har oppnådd målet om en kvinneandel på minimum 40 prosent for øvrig
uniformert personell. Og i flere år har det nå blir tatt opp omtrent like mange kvinner som menn som aspiranter ved KRUS.