I 2022 mistet 321 mennesker livet som følge av overdoser i Norge. 31. august er den internasjonale overdosedagen, en dag til å minnes dem vi har mistet i overdoser og vise solidaritet til pårørende av overdosedødsfall. Dagen markeres i mange kommuner og de siste årene har flere fengsler markert dagen på ulike måter. Vi oppfordrer ansatte til å engasjere seg og vise støtte til alle som er berørt av overdoser.

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS har siden 2016 samarbeidet med Helsedirektoratet og Naloksonprosjektet Oslo om forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel. Overdoser er årsaken til hele 85 prosent av dødsfallene som inntreffer i løpet av den første uken etter løslatelse fra fengsel. Faren for å dø av overdose er høyest de første dagene etter løslatelsen.

Overdoser er imidlertid ikke bare en fare etter løslatelse fra fengsel, men for alle som bruker rusmidler. I den forbindelse vil KRUS, med støtte fra Helsedirektoratet, utvide innsatsen mot overdosedødsfall under- og etter straffegjennomføring i samfunnet. Ansatte ved friomsorgskontorene har ansvar for en rekke personer som nylig er løslatt fra fengsel, som har hatt opphold i sitt rusbruk og derav stor overdoserisiko når de skal følges opp i samfunn. Videre får mange domfelte hovedstraffen sin i samfunnet med oppfølging av friomsorgskontorene. Ansatte ved friomsorgskontorene har etterspurt tiltak som reduserer overdoserisiko hos sine domfelte, noe KRUS og Kriminalomsorgsdirektoratet også anser som nødvendig.

Prosjektet «Forebygging av overdosedødsfall ved friomsorgskontorene» starter derfor opp i 2023 og skal øke bevissthet og kompetanse rundt overdoseproblematikk ved straffegjennomføring i samfunnet. Det skal også tilrettelegges for samarbeid mellom friomsorgskontorene og den kommunale helsetjenesten for bestilling og utlevering av Nalokson.