I Lillestrøms gater er det nesten folketomt en formiddag i juli, men hos Akershus friomsorgskontor ved Stortorget er det folk på jobb. En av friomsorgskontorets oppgaver er å sørge for gjennomføring av straff med elektronisk kontroll, der domfelte i stedet for å sitte i fengsel gjennomfører straffen boende hjemme hos seg selv med en elektronisk fotlenke rundt ankelen. Dette kan på nærmere betingelser innvilges for kortere dommer på opptil seks måneders fengsel, eller som siste del av en dom lengre enn seks måneder.

Ved Akershus friomsorgskontor er det i år bare to sommervikarer. Også her merkes kriminalomsorgens stramme budsjetter; tidligere somre har det vært flere vikarer.

Tone har altså en ganske sjelden sommerjobb, men med varierte arbeidsoppgaver. I øyeblikket har Akershus friomsorgskontor omkring 30 domfelte som gjennomfører straff med fotlenke.

- Jeg er med på det meste av det de fast ansatte gjør. Jeg setter fotlenka på domfelte når de kommer hit for å begynne straffegjennomføringen, informerer dem om hva som forventes av dem og om teknikken ved utstyret, og så lenker jeg dem av igjen når straffen er gjennomført. Det er endel administrasjon med disse sakene, alt må journalføres og telefoner skal besvares. Og så har jeg ukentlige oppfølgingssamtaler med domfelte her på kontoret og er med ved hjemmebesøk hos dem, sier hun.

Hjemmebesøkene gjøres for å kontrollere at domfelte overholder betingelsene for å få sone med elektronisk fotlenke. Blant annet må domfelte være i arbeid, gå på skole eller ha annen sysselsetting. Det er totalforbud mot å bruke rusmidler under straffegjennomføringen, og derfor tas det spyttprøve eller urinprøve ved pålenkingen og utåndingsprøve under hjemmebesøkene. Brytes rusforbudet, så bærer det strake veien inn fengselsporten.

Det blir mange timer i bilen når det er tid for hjemmebesøk hos domfelte. Akershus friomsorgskontor har i sommer hatt fotlenkesonere i Asker, Bærum, Ski, Nesodden, Kolbotn, Lillestrøm, Lørenskog og Minnesund.

-De domfelte kan være hvem som helst, det er ulike møter med ganske forskjellige mennesker. Noen er ganske unge. Det er egentlig overraskende få ubehagelige episoder, og de fast ansatte er veldig påpasselige med å tenke på sikkerheten vår, sier Tone.

-Noen av de vi kommer på hjemmebesøk til er glade for å få besøk og vil gjerne prate, mens andre ikke er like fornøyde. Noen kan være litt smågretne og vil ha besøket fort unnagjort sier hun.

Det er andre året Tone er sommervikar ved Akershus friomsorgskontor, og hun har også et sommervikariat på Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt for kvinner på CV’en. Ellers i året er hun student ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Hun har gjennomført de fire første årene av masterstudiet i kriminologi og skal bruke det neste året på å skrive masteroppgaven. Temaet hun ønsker å skrive om er hvordan de ansatte i fengslene reagerer når innsatte tar livet av seg.

- Dette er kanskje den beste jobben jeg har hatt så langt. Det er trivelig å være her og jeg blir godt ivaretatt. Det kan komme 100 spørsmål på en dag, men jeg blir ikke lei av det.

Tone har ikke bestemt seg for «hva hun skal bli når hun blir stor», som hun selv sier det.

- Men jeg kan godt tenke meg noe innen kriminalomsorgen, for jeg ser at det er mange spennende muligheter her, sier hun.

Mer informasjon om styraffegjennomføring med elektronisk fotlenke finner du her:

https://www.kriminalomsorgen.no/fotlenke-elektronisk-kontroll.535887.no.html