Ansatte fra fengsel, skole og fylkeskommune viser frem UTVEI-plattformen på skjerm
Lærer Arne Svindland (matematikk, naturfag), lærer Anja Manneråk Knutsen (samf.fag, norsk), rektor Mandal vgs., Oddvar Haaland , avd.leder skole i Agder fengsel, Mandal avd., Trygve Sirnes og fylkesdirektør for utdanning i Agder fylkeskommune, Arly Hauge.

Fylkeskommunene og kriminalomsorgen har startet utprøving av en nyutviklet digital plattform for skolen i kriminalomsorgen. Mandal videregående skoles avdeling i Agder fengsel Mandal avdeling er første lokasjon som tester løsningen.

Mangel på egnete IKT-verktøy i fengsel utfordrer både enkeltelevenes opplæringsrettigheter og tverrsektorielle mål om å motvirke utenforskap i samfunnet og styrke reintegreringen av løslatte. Prosjektets ambisjon er at Utvei-plattformen på sikt skal tette gapet. Målene på samfunnsnivå er å bidra til økt kvalifisering, redusert utenforskap og økt tilbakeføring til samfunnet. Prosjektet ses på nybrottsarbeid som fornyer dagens digitale sikkerhetstenkning i norske fengsler, og er et krevende og komplekst arbeid som har krevd tid og ressurser fra alle involvert parter. Innsatte i norske fengsler har lik rett til opplæring som befolkningen ellers. Svært mange innsatte har mangelfull skolegang, og mange har lese- og skrivevansker. Den nye skoleløsningen har verktøy som blant annet tilrettelegger for å møte akkurat dette.

Den nye digitale skoleløsningen inneholder blant annet Microsoft Teams og Office 365, i en nedsperret versjon med ekstra innebygde kontrolltiltak mot kommunikasjon og samhandling utenfor fengsel. Prosjektet ses på nybrottsarbeid, og har vært et krevende og komplekst arbeid som har krevd tid og ressurser fra alle involvert parter frem mot denne markering.

lærer og fengselsbetjent viser frem den nye plattformen.
Bilde: Arne Svindland, som er lærer i matematikk og naturfag og Maria Sundfær fra Agder fengsel, Mandal avdeling viser frem den nye plattformen.

Ulike samfunnsoppdrag, men felles mål

Selv om kriminalomsorgen og skoleverket har ulike samfunnsoppdrag, er prosjekteierne enige om at IKT-rammer som oppfyller retten til opplæring i fengsel er viktig.

– Ingen ønsker at innsatte skal kunne bruke skoleverktøy til å kommunisere fritt med omverden, eller til planlegging og gjennomføring av straffbare handlinger sier Jan-Erik Sandlie, assisterende direktør Kriminalomsorgsdirektoratet, og legger til:
– Alle syns det er viktig at de som løslates skal kunne delta i arbeidslivet og lykkes som vanlig borger, poengterer Sandlie.

– Vi synes det er spennende å være en del av pilotprosjektet, som skal gjøre det mulig å bruke nett og digitale verktøy i opplæringen innenfor murene. Dette er selvfølgelig både begrenset og svært regulert, men gjør det mulig å drive opplæring som gjør innsatte elever bedre rustet for den digitale hverdagen og yrkeslivet. Dette er unikt i Norge, og trolig også internasjonalt, sier Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning i Agder fylkeskommune.

– Likeverdige digitale verktøy i fengsel er nødvendig for at opplæringen skal svaret ut opplæringsretten, gi mulighet til å gjennomføre eksamen, og gi kvalifikasjoner for livet etterpå, sier Bjørn Lyngedal, avdelingsdirektør Opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune. Vestland fylkeskommune koordinerer arbeidet med IKT i opplæring i fengsel på vegne av alle fylkeskommunene. 

Viktig samarbeid

Jan-Erik Sandlie (assisterende direktør Kriminalomsorgsdirektoratet) og Bjørn Lyngedal (avdelingsdirektør Opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune) er prosjekteiere i prosjektet som skal få Utvei-løsningen på plass. Her er Sandlie (midt på bildet i grå dress) og Lyngedal (ytterst til høyre i bildet) flankert av viktige og kompetente ressurser fra skole, fylkeskommune og kriminalomsorgen.