Last ned årsrapport 2023 Leders beretning på side 5-7 gir en oppsummering av 2023 for etaten.

Last ned Riksrevisjonens beretning for årsregnskapet 2023