Korona-tiltak i kriminalomsorgen

Kriminalomsorgen iverksatte i mars en rekke tiltak for å hindre koronasmitte i etaten. Fra og med 22. juni ble flere av de mest inngripende tiltakene opphevet - og straffegjennomføringen returnerte i hovedsak til en normalsituasjon, til tross for at lokale tittak ble innført i områder med mye smitte. 

Grunnet oppblomstring av korona-smitte i samfunnet innførte Kriminalomsorgsdirektoratet fra 6. november særskilte tiltak overfor innsatte og domfelte. Dette ble gjort for å avverge/begrense risikoen for smitteutbrudd i kriminalomsorgen og for å verne liv og helse. 

Det enkelte fengsel og friomsorgskontor skal gjøre sine selvstendige vurderinger basert på føringene fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Føringene gjaldt opprinnelig frem til 27. november, men er nå forlenget til å vare til og med 18. desember.  

Koronavirus. Foto: Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Smitte i kriminalomsorgen

Per 26. november har totalt 53 ansatte og 21 innsatte/domfelte fått påvist koronasmitte. 19 ansatte og åtte innsatte/domfelte er ikke friskmeldt.

Det første tilfellet av koronasmitte i kriminalomsorgen ble registrert 16. mars.

Frem til 25. juni ble det påvist koronasmitte hos 11 ansatte i kriminalomsorgen, hos seks innsatte i Bastøy fengsel og hos tre domfelte i friomsorgen. Alle de 20 smittede ble friskmeldt før sommeren.
 
De neste smittetilfellene ble registrert i august. 

Oversikt smittetilfeller

August: 
2 ansatte

September: 
5 ansatte 
En domfelt (Oslo friomsorgskontor)

Oktober: 
18 ansatte
7 domfelte (Kongsvinger fengsel, Bredtveit fengsel, Oslo overgangsbolig, Bjørgvin fengsel (2),Oslo friomsorgskontor (2))  

1.-26. november
17 ansatte
4 domfelte (Oslo overgangsbolig, Halden fengsel, Agder friomsorgskontor, Bastøy fengsel)