Vox: Tilbakeføring gjennom grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter som blant annet lesing, skriving og regning kan læres gjennom praktisk arbeid. Det er hovedtanken bak Vox sin satsing i kriminalomsorgen denne våren.
Vox opplæring

Vox (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) startet i 2009 opp et prosjekt i samarbeid med kriminalomsorgen på Bastøy fengsel hvor opplæring i grunnleggende ferdigheter ble tett knyttet til arbeidsplassene innsatte hadde i fengselet. Satsingen ga gode erfaringer. Deltakerne utviklet sine grunnleggende ferdigheter og gjorde oppgavene sine på arbeidet og i fritiden med større selvtillit. Dette er viktig erfaring å ta med seg i arbeidet med tilbakeføring av innsatte. Blant innsatte er det mange som sliter med sammensatte problemstillinger, og de kan trenge gode verktøy for å mestre livet etter soning.

Åtte andre fengselsprosjekter fikk også støtte fra Vox i 2009, og de erfaringene som ble gjort har lagt grunnlag for nye prosjekter.

Fire nye prosjekter i 2012

Vox fortsetter satsingen i kriminalomsorgen, og har i år gitt midler til fire prosjekter. Disse prosjektene er ved Søndre Vestfold fengsel, Berg avdeling, ved Ravneberget fengsel, ved Bredtveit fengsels- og forvaringsanstalt og ved Auroraprosjektet i Bergen. Prosjektene gjennomføres i samarbeid mellom skole og arbeidsdrift. Ved Berg fengsel skal opplæringen omfatte tilrettelagte arbeidsoppgaver innen bilfagene, slik som klargjøring av biler, vask, polering, hjulskift og enkel service på bilverkstedet. Kundebehandling vil være en del av opplæringen. Ved Ravneberget fengsel gis støtte til et opplæringstilbud tilrettelagt for arbeidsoppgaver innenfor kjøkken, kantine og renhold med spesiell vekt på regning og muntlige ferdigheter. Ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt skal arbeidet med grunnleggende ferdigheter knyttes mot kunst og kunstformidling. Særlig skal trening i muntlige ferdigheter og bruk av digitale verktøy vektlegges i formidlingsarbeidet. I Auroraprosjektet vil målgruppen være kvinner med soningsbakgrunn, der prosjektet Aurora har ansvar for rekruttering og kartlegging av deltakere, og i samarbeid med NAV sørger for inntak i arbeidstreningstiltaket i ALF as, fortrinnsvis Klosterhagen hotell og Design & tekstil. Opplæringen skal ha en praktisk tilnærming med tilrettelagte arbeidsoppgaver innen hotell og service med spesiell vekt på muntlige ferdigheter og kundebehandling. I venstremenyen finner dere lenker til prosjektbeskrivelsene av de fire nye prosjektene i tillegg til Vox sine hjemmesider om samarbeidet med kriminalomsorgen.