Om filmene

Filmene presenterer dagliglivet med tilhørende rutiner, regler og tilbud i et norsk fengsel. Filmene omhandler spesifikke fengsler / avdelinger, men mye av informasjonen gjelder også for innsatte andre steder. 

Les mer

Sem fengsel

17. juni 2014

Drammen fengsel

17. juni 2014

Ringerike fengsel

17. juni 2014