Samarbeidet med frivillige organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner

Ensomhet er et utbredt problem blant løslatte, for å komme tilbake til samfunnet etter et fengselsopphold trengs det mer enn arbeid, bolig og heletjenester. Kriminalomsorgen har derfor knyttet kontakt med en rekke frivillige og ideelle organisasjoner som tilbyr samtaler og aktivitet under straffegjennomføring og tilbud om sosiale nettverk etter løslatelse. Utfordringen er å formidle kontakter i nettverk med «vanlige folk», ikke bare miljøer som består av tidligere løslatte.

Les mer

Fordeling av post 70-midler 2020

Hvert år stiller Regjeringen et budsjett til disposisjon som skal benyttes til å støtte arbeidet som frivillige og ideelle organisasjoner gjør med innsatte og domfelte, den såkalte Post 70-tilskuddsordningen. Tilskudd blir gitt for ett år av gangen.

Les mer