Er du pårørende til innsatte i fengsel?

Alvorlige lovbrudd skaper mange ofre. Også innsattes pårørende rammes hardt av fengsling. De kan slite med økonomiske vansker og psykiske problemer. Særlig barnefamiliene rammes, med fattigdomsproblemer i tillegg til de personlige belastninger som følger av forholdet.

Besøksinngangen avdeling A, Oslo fengsel

Mange offentlige etater deler ansvaret for å støtte familier i krise. For kriminalomsorgen er det også en del av arbeidet med rehabilitering og tilbakeføring å støtte kontakten mellom innsatte og deres familier.

Barneansvarlig

Kriminalomsorgen ønsker å legge bedre til rette for pårørendes besøk i fengselet, og da særlig for barna.

Alle fengslene og friomsorgskontorene har en barneansvarlig medarbeider. Målgruppen for barneansvarliges arbeid er barn som berøres av straffegjennomføring. Barneansvarliges oppgave er blant annet å gi råd og veiledning til barn og pårørende som har spørsmål om fengsel og straff.

Det er også barneansvarliges oppgave å sørge for at fengsel og friomsorgskontor er oppmersomme på barn som blir berørt av straffegjennomføringen.

Fengslene og friomsorgskontorene skal følge FNs barnekonvesjon og andre lover som gjelder foreldre og barn.
 

Regler for besøk

Når man skal besøke noen i fengsel gjelder noen regler og retningslinjer. Det er forskjellige regler for fengsel med høyere og lavere sikkerhet. Du kan lese om besøk under fanen "besøk og telefon" i venstremenyen. I tillegg kan hvert enkelt fengsel ha egne regler og rutiner. Disse finner du ved å gå til nettsiden for hvert enkelt fengsel.

Foreningen for fangers pårørende

Kriminalomsorgen har et viktig samarbeid med Foreningen for fangers pårørende. De er en interesseorganisasjon for pårørende til personer i fengsel som:

  • - gir rådgivning og støtte til årørende
  • - utarbeider informasjonsmateriell
  • - holder informasjonsmøter
  • - driver gruppevirksomhet for barn av pårørende
  • - driver gruppevirksomhet for pårørende
  • - samarbeider med fengslene om forbedringer