Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Om Kriminalomsorgen

Kriminalomsorga skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjonar på ein måte som er tillitvekkjande for samfunnet og som motverkar strafflagde handlingar. Det skal leggjast til rette for at lovbrytarar kan gjere ein eigen innsats for å endre det kriminelle handlingsmønsteret sitt.

Det norske straffegjennomføringssystemet er basert på humanistiske prinsipp og på individuell tilrettelegging for dei domfelte og innsette. Omsynet til kravet frå samfunnet om vern mot kriminelle handlingar skal balanserast med omsynet til utsiktene den einskilde domfelte og innsette har for å vende tilbake til samfunnet som framtidig lovlydige borgarar.

Det er straffegjennomføringslova som regulerer og legg rammene for korleis straff skal gjennomførast både i og utanfor fengsel.

Visjonen vår er «Straff som endrar», og dei tre verdiane våre er openheit, tryggleik og nytenking. 

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk