• Sibling Sexual Abuse a knowledge and practice overview
    Skrevet av Peter Yates og Sturat Allardyce og utgitt av “Centre of expertise on child sexual abuse” i januar 2021. Denne rapporten ble brukt som bakgrunnsmaterial opplæring for ansatte som gjennomførte LeVel I pilotperioden og er svært aktuell og gir verdifull og nyttig informasjon.
     
  • Norway Denial
    Powerpoint-presentasjon av Emma King fra the Lucy Faithfull foundation, hvor hun ga informasjon om hvordan man kan jobbe med domfelte som nekter for å ha begått seksuallovbrudd. Denne presentasjon ble brukt som del av opplæring for ansatte som gjennomførte LeVel I pilotperioden og er svært aktuell og gir verdifull og nyttig informasjon, råd og veiledning.