Prosjekt: Etablering av utdanningssenter og pilotfengsel i territoriet til Olaine fengsel

Budsjett: 13 mill. EUR

  • Bygging av utdanningssenter på territoriet til Olaine fengsel. Dette vil gi både ansatte og nyutdannede muligheter til å praktisere ny lærdom i pilotfengselet, samt i Olaine fengsels ulike avdelinger. 
  • Prosjektets målgruppe er ansatte i fengselsvesenet og friomsorgen, mens mottakerne er innsatte, klienter av friomsorgen, sivilt samfunn og samfunnet som sådan. 

Dette prosjektet er nært knyttet til og må ses i sammenheng med et prosjekt finansiert av EUs sosiale fond «Forbedring av effektiviteten av resosialiseringsprosjektet» og «Integrering av tidligere innsatte i samfunnet» som skal implementeres av Latvian Prison Administration og Latvian State Probation Service.