Fengselsbygningene er låst om natten, men de innsatte låses ikke inn i cellene. Innsatte kan dele hus eller rom med andre. Det er flere muligheter for å bruke telefon, men samtalene kan bli avlyttet. Det legges stor vekt på muligheten for kontakt med det øvrige samfunn gjennom ulike typer utgang, besøksordninger og lempeligere kontrolltiltak. Det vil være lokale tilpasninger mellom fengsel med lavere sikkerhet.