Ein stor del av dei ansatte er utdanna fengselsbetjentar, men kriminalomsorga har også yrkesgrupper med annan bakgrunn.

Det er behov for fagpersonell som til dømes:

  • verne­pleiarar
  • juristar
  • økonomar
  • miljøarbeidarar
  • sosialkonsulentar
  • IT-konsulentar
  • tilbakeføringskoordinatorar
  • helsearbeidarar
  • reinhaldsarbeidarar
  • kjøkenpersonell

Friomsorgskontora har også stor variasjon av kompetanse.