Dagliglivet i fengslene skal bygge opp under motivasjons- og læringsprosesser. Det viktigste bidraget for å nå denne målsettingen skjer i det daglige samspillet mellom innsatte og ansatte. Derfor har alle innsatte oppnevnt en kontaktbetjent som skal ha spesielt ansvar for dem i fengselshverdagen.

Kontaktbetjentens hovedoppgaver

Kontaktbetjentordningen et viktig virkemiddel for en mer målrettet og systematisk gjennomføring av fengselsoppholdet. Oppgavene vil variere noe fra fengsel til fengsel,men hovedfunksjonene vil være:

  • Ha ansvar for at den innsatte får informasjon om fengslet og hvilke rettigheter og plikter han eller hun har
  • Gi den innsatte en innføring i kontaktbetjentens oppgaver og avgrensning av disse
  • Gjennomføre kartlegging av problemer, behov og ressurser snarest mulig etter innsettelsen
  • Støtte og motivere den innsatte til å arbeide konstruktivt med sitt opphold i fengslet
  • Være bindeleddet mellom den innsatte og fengslet for øvrig
  • Medvirke i framtidsplanleggingsprosessen
  • Bistå ved henvendelser utad, for eksempel til NAV-kontor og skolemyndigheter