Advokat

En som har studert lovene og som hjelper den som blir fengslet eller andre som trenger hjelp med å finne ut av lovene og rettighetene sine. Advokaten snakker mye med den som blir fengslet og hjelper personen med å få fram sin forklaring i retten. Advokaten skal passe på at det blir tatt hensyn til rettighetene til den som fengsles.

Boenhet

Fengselet deles inn i avdelinger og enheter. I en boenhet er det for eksempel 6 stykker som bor sammen. De har hvert sitt rom, en celle, et fellesrom som er et oppholdsrom hvor man spiller kort eller se på tv sammen. Det er ofte et kjøkken der hvor de kan lage mat og spise sammen.

Celle

Rommet til den som sitter i fengsel kalles celle.

Dom

En dom er en rettslig avgjørelse som blir gjort av en domstol. I dommen står det om den tiltalte er skyldig eller ikke, og om hvilken straff han eller hun skal få (om retten bestemmer at han er skyldig).

Fange

En som sitter i fengsel; en innsatt.

Fengselsbetjent

En som jobber i fengselet og som er sammen med de innsatte hele dage

Fengslingsmøte

Møte i retten der dommeren bestemmer om en person skal bli sitte i varetekt i fengsel mens saken etterforskes av politiet og man venter på at det skal bli rettssak.

Forsvarer

Forsvarer er en advokat som skal hjelpe den som er mistenkt for å ha gjort noe ulovlig. Forsvareren kan mye om lover og regler og skal hjelpe personen som er mistenkt til å forklare for politiet og i retten. Forsvareren skal passe på at det blir tatt hensyn til rettighetene til den som er mistenkt og kan komme i fengsel.

Forvaring

Dette er den strengeste straffen man kan få. Man får en forvaringsdom når lovbruddet er veldig alvorlig, og det er fare for at det skjer igjen. Man blir dømt til forvaring i for eksempel 21 år, men straffen kan forlenges hvis det fortsatt er behov for å beskytte sammfunnet.

Høyt sikkerhetsnivå

Et fengsel med høyt sikkerhetsnivå kalles også lukket fengsel. Det er vanlige fengsler med murer rundt og stengte dører (men det er lov å komme på besøk!).

Innsatt

En som sitter i fengsel. Noen kaller også innsatte for fanger eller domfelte.

Kontaktbetjent

En fengselsbetjent som skal passe på og hjelpe den som sitter i fengselet med med mange ulike spørsmål. Også passe på at den som sitter i fengsel kan ha besøk av barna sine.

Lovbrudd

Et lovbrudd er når noen byter loven og gjør noe ulovlig.

Lukket fengsel

Kalles også fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Det er vanlige fengsler med murer rundt og stengte dører.

Løslatelse

Når man har sittet i fengsel i hele den perioden man er dømt til, er man fri og kan reise ut av fengselet for godt.

Lavt sikkerhetsnivå

Et fengsel med lavt sikkerhetsnivå kalles også for et åpent fengsel. Dette er et mindre strengt fengsel og har ikke murer rundt.

Overgangsbolig

Et fengsel hvor man kan bo i inntil et år. Det er et fengsel hvor man får hjelp til å øve seg på komme ut i samfunnet.

Perm

Perm betyr permisjon fra fengselet. (Se permisjon)

Permisjon

Permisjon betyr at man får fri fra fengselet, for eksempel for å være hjemme med familien ei helg. Man må sitte en god stund i fengsel før man får permisjon.

Program

Et program er et kurs hvor man skal lære seg å mestre et problem som f. eks. rusavhengighet.

Prøveløslatelse

Noen ganger kan man bli løslatt før man har sonet hele dommen, det kalles prøveløslatelse. Det er vanligst etter at man har vært i fengselet i 2/3 tid, da kan man bli prøveløslatt.

Pårørende

Familiemedlem eller en venn eller annen nær person.

Sone

Å sone betyr ”å gjøre opp for seg”. Når noen sitter i fengsel, sier vi at de soner en fengselsstraff. I dag heter det å gjennomføre en fengselsstraff.

Straffegjennomføring

Det som før ble kalt å sone en straff blir nå kalt straffegjennomføring.

Utvisning

Utvisning betyr at en person som ikke er norsk statsborger må reise ut av Norge etter å ha sonet fengselsstraffen.

Varetekt

Når en person sitter i fengsel før han er dømt, kalles det å sitte i varetekt. Man kan sitte i varetekt mens politiet etterforsker saken for å finne ut hva som har skjedd og mens man venter på at det skal bli rettssak.

Åpent fengsel

Fengsel med lavere sikkerhetsnivå blir ofte kalt åpne fengsler. Dette er et mindre strengt fengsel og har ikke murer rundt.