Hva skjer i løpet av en dag i fengsel?

I fengselet blir du vekket klokka sju (dersom du ikke allerede er våken og oppe). Og en liten halvtime seinere spiser alle frokost sammen i spisesalen i fengselet.

Når alle har spist brødskiva si, drukket melka og kaffen sin (og kanskje tatt tranen sin) er det tid for jobb eller skole. Noen jobber  i snekkerverkstedet, andre i vaskeriet - mens andre igjen har ansvaret for å vaske ganger og spisesal og for å rydde opp i aviser og blader som andre ikke har lagt på plass. Slik sett er det også akkurat som hjemme.

Det finnes også noen som jobber utenfor fengselet - på et lager, i en butikk, i en fabrikk eller hos en bonde. Men det er ikke så vanlig. De som får lov til å jobbe utenfor fengselet har ofte ganske kort tid igjen i fengselet. De kan ha behov for å trene seg opp til et helt vanlig liv "utenfor murene", som de voksne ofte sier.

Og så er det mange som går på skole mens de sitter i fengsel. Nesten alle fengsler her i landet har klasserom og lærere og eksamener - akkurat som utenfor fengselet.

Litt utpå dagen er det tid for formiddagsmat - og kanskje en tur ut i luftegården i fengselet.

Når arbeidsdagen eller skoledagen er over skal alle tilbake til avdelingen sin og spise middag. Etter middag kan de velge om de vil være sammen med dem som bor i samme gangen, eller om de vil gå tilbake på rommet sitt og se på TV, lese - eller kanskje gjøre lekser fordi det snart er eksamen.

Hvorfor kommer noen i fengsel?

De som kommer i fengsel har brutt en lov som gir fengselsstraff, og straffen er at de mister friheten sin. Det gjør de ved å sitte i fengsel. Ikke alle lovbrudd er så alvorlige at man kommer i fengsel, noen ganger kan man få en bot eller må gjennomføre en samfunnstraff.

Noen bryter loven fordi de har problemer med rus. Da er det viktig at de lærer seg mer om hva rusen gjør med dem. Slik at det kanskje blir lettere å holde seg borte fra rus når de er ferdige med å sitte i fengsel. Noen av dem som trenger å lære mer om hva rus og sånn gjør med dem (eller med familien rundt dem) er med i gruppearbeid som heter ”Rusmestringprogram”.

Andre kan ha problemer med at de ofte blir veldig sinte. Da er det grupper for dem som trenger å bli flinkere til ikke å bli så sinte. Kanskje du har hørt om filmen "Sinna mann". Den handler om hvor vanskelig det kan være for barna når voksne blir veldig sinte. "Sinna mann" er også ei bok (den er skrevet av Gro Dahle og Svein Nyhus). Kanskje du har lyst til å låne den på biblioteket?

Hvorfor er det ikke lov å komme på besøk i fengselet så ofte man vil?

Fordi:

I et fengsel er det mange faste ting som skjer hele tiden, skole arbeid, måltider, nye som kommer inn. Det å ta imot besøk krever at både fengselet og den som skal ha besøk må forberede dette på best mulig måte. Og mange som bor i fengselet skal jo ha besøk og det må passe inn med skole og arbeid og forskjellige tider. Derfor må besøkene fordeles rettferdig slik at det blir jevnt fordelt på alle som ønsker å få besøk.

Hvem jobber i et fengsel?

De fleste som jobber i et fengsel er fengselsbetjenter. En fengselsbetjent skal passe på at alt går riktig for seg - samtidig som han eller hun skal hjelpe de innsatte med å løse forskjellige oppgaver. Noe av det viktigste en fengselsbetjent kan gjøre er å forberede den innsatte på dagen da de er ferdige med straffen sin og skal ut i vanlig arbeid eller skole igjen - utenfor fengselet.

Barneansvarlige
Alle fengslene har en egen barneansvarlig. De vet mye om fengsel, og om barn som blir berørt av mors/fars straffegjennomføring. Har du spørsmål rundt dette, så kontakt barneansvarlig i det fengselet eller friomsorgskontoret der far eller mor gjennomfører straff.

Det kan hende du har spørsmål som: Er det min skyld, hvorfor gjorde mamma eller pappa noe kriminelt, har mamma eller pappa det bra i fengselet, tenkte de ikke på meg da de gjorde noe galt, hvordan har mamma eller pappa det i fengsel, er det bare tyver som soner en straff, hvem er den damen og mannen som kommer hjem til oss av og til og snakker med pappa eller hvorfor har pappa en ring rundt foten sin? 

Kontaktbetjent
Alle som sitter i fengsel har noe som heter kontaktbetjent, og det er den fengselsbetjenten som kjenner den innsatte best. Kontaktbetjenten skal hjelpe den som sitter i fengselet med mange ting. De skal også passe på at insatte får besøk av barna sine og at de får komme til lege hvis de er syke.

Mange andre yrker
Ellers er det også mange andre forskjellige yrker i et fengsel. Verksbetjenter heter de som er sammen med innsatte på snekkerverkstedet eller i gartneriet. I mange fengsel er det også ansatt lege, tannlege, sykepleier, fritidsleder, kokk eller bibliotekar.