Fengselsleder intervjues av journalist

Kriminalomsorgen ønsker å hjelpe deg som er journalist med blant annet bakgrunnsmateriell, statistikk og fakta, samt å finne rett person for intervjuer og reportasjer. Kommunikasjonsstaben håndterer ikke innsynshenvendelser eller forespørsler om offentlige postjournaler fra andre instanser i kriminalomsorgen. Disse skal rettes til kriminalomsorgens dokumentsenter

Vi tilstreber å være så åpne, tilgjengelige og kunnskapsbaserte som mulig i kontakt med media, men må også ta hensyn til lovfestet taushetsplikt, sikkerhet og innsattes personlige integritet.  

For eksempel er informasjon om enkeltinnsattes soningsløp, herunder i hvilket fengsel de oppholder seg/har oppholdt seg og oppholdets lengde, underlagt taushetsplikt (jfr. offl. § 13 jfr. fvl. § 13).

Hvem besvarer hva?

Kriminalomsorgen består av tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), regionalt nivå med fem regionkontorer og lokalt nivå med fengsler og friomsorgskontor. Hovedprinsippet er at spørsmål besvares av nivået saken gjelder og/eller behandles. Om du er journalist og har spørsmål knyttet til et spesifikt fengsel, friomsorgskontor eller en fengselsregion, skal din henvendelse derfor rettes dit. Spørsmål om Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, KRUS, skal rettes direkte dit. Kontaktdetaljer for de ulike enhetene som ligger under KDI finner du i listen under. 

Kontaktinformasjon

For henvendelser til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI): 
Kontakt kommunikasjonsavdelingen på tlf. 404 38 800 eller e-post media@kriminalomsorg.no

Vår telefontid:
15. september - 14. mai: 08.00 - 15.45
15. mai - 14. september: 08.00 - 15.00

Pressebilder

Pressebilder er tilgjengelig for fritt bruk mot kreditering på Flickr - https://www.flickr.com/photos/kriminalomsorgen/albums.

Sosiale medier

Du kan følge KDI på Twitter, Facebook, TikTok  og LinkedIn

I tillegg har enkelte enheter sine egne kontoer på sosiale medier. 

Pressemeldinger

KDI publiserer pressemeldinger på NTBs presserom

Offentlig journal

Kriminalomsorgsdirektoratet publiserer offentlig journal hver tirsdag og torsdag på www.einnsyn.no.

Forespørsler om offentlige postjournaler fra andre instanser i kriminalomsorgen rettes til kriminalomsorgens dokumentsenter

Innsynshenvendelser rettes også til dokumentsenteret.  

Kriminalomsorgens kommunikasjonsstrategi 2021-2026

Kommunikasjonsledelsen i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kommunikasjonsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet er Paal Espen Hambre.