Film om samarbeidet mellom Tsjekkia og Norge

Prosjekt 1 - Etablering av et felles utdanningssystem

Budsjett: 802 000 Euro
Norsk partner: KRUS 

Prosjektet har som hovedmål å etablere en felles opplæring for fengsel og friomsorg. Prosjektet består blant annet i: 

  • Utvikling av studieplaner for grunnopplæring og etterutdanning
  • Etablere lederutviklingsprogram 

Prosjekt 2 - Utvikling og implementering av rehabiliteringsprogrammer for innsatte

Budsjett: 1,59 mill EUR 
Norske partnere: KRUS, Bastøy fengsel, Region Sør og Ila fengsel 

Tre pilotprogrammer tilpasset tsjekkiske forhold skal utvikles og implementeres i fire ulike fengsler: 

  • Pappa i fengsel 
  • Motivator 
  • Rusmestringsprogram for innsatte 

Prosjekt 3 - Tilbakeføring til samfunnet - Back to life

Budsjett: 2. 27 mill EUR
Norske partnere: Buskerud overgangsbolig og friomsorgskontor

Prosjektet har som mål å redusere tilbakefall gjennom en gradvis tilbakeføring til samfunnet. Prosjektet består av 2 hovedkomponenter: 

  • Bygging av et Probation house for prøveløslatte der innhold, drift og organisering vil basere seg på prinsippene for en norsk overgangsbolig. 
  • Etablering av fire programsentre der ansatte vil få opplæring i programmer. 

Les mer og se film om prosjektet