Prisonmade -.jpg

prisonmade.no har du høve til å handle varer og tenester laget i norske fengsel av innsette i samarbeid med tilsette.

Du kan kjøpe varene i ein av nettbutikkane våre eller du kan kontakte fengselet nær deg for informasjon om produkt, utsalsstader og opningstider.

Utvalet består av alt frå kjøkken, blomar  og saueskinn til tenester som EU-kontroll på bil og prepping av ski.